Over SamenMarkt

Momenteel kan 50% van de Nederlandse glasgroentebedrijven niet aan de betalingsverplichtingen voldoen en heeft nog eens 15% geen geld om in het bedrijf te investeren. Als de sector niet verandert, komt ook de laatste 35% in de problemen. Glastuinbouwers hebben de concrete vraag hoe zij hun marges kunnen vergroten en hoe zij tot een rendabele business case kunnen komen.

vierkant-tomaatEen belangrijke oorzaak lijkt de huidige marktstructuur te zijn, waarin er geen sprake is van een transparant proces van prijsvorming tussen de vraag van consumenten en retail en het aanbod van glastuinbouwers. Gevolg is dat de glastuinbouwers te weinig verdienen en de consument lang niet altijd de gewenste kwaliteit krijgt.

In dit project wordt door Hogeschool Inholland en TU Delft samen met glastuinbouwers, ketenpartijen en kennisinstelling LEI Wageningen UR, een innovatieve marktsimulatie ontwikkeld op basis van agent technologie. De te ontwikkelen simulatie biedt telers en ketenpartijen een veilige omgeving om te “experimenteren”. Met de simulatie wordt onderzoek verricht naar markt functioneren en de mogelijkheden voor verbetering van de businesscases van glastuinbouwers door producten op een meer onderscheidende wijze tegen een goede marge in de markt te zetten.

Het onderzoek leidt tot nieuwe kennis over a) het functioneren van de huidige, niet-transparante, markt in de glastuinbouw; b) mogelijkheden om met nieuwe marktmechanismes en ketensamenwerkingen, business cases van MKB glastuinbouwers te verbeteren en c) de mogelijkheden om met agent technologie een complexe markt te modelleren. Daarnaast is de simulatie – bij gebleken succes – meteen de opstap voor een mogelijke nieuw grootschalig marktmechanisme voor de glastuinbouwsector, zoals gedistribueerde “digitale veiling(en)”.

 

SamenMarkt Roadmap