Wat wij doen

Onder de naam SamenMarkt® verrichten Hogeschool Inholland en de TU-Delft samen met Wageningen Economic Research en het werkveld onderzoek naar het huidig functioneren van de keten en van de markt.

Onderstaand is een video-clip weergegeven van getiteld “Traveling Tomatoes” waarin de geschiedenis en een mogelijke toekomst van de Nederlandse tomaten markt wordt toegelicht.

Tomaten in het handelskanaal

SamenMarkt® zet zich in voor het ontwikkelen van de duurzame toekomst van de gehele glasgroenteketen. Enerzijds door het in beeld brengen van het huidig functioneren. Anderzijds door te onderzoeken welke bijdrage simulatietechnieken, agent-based technologieën en AI kunnen leveren. In de onderstaande video-clip wordt als voorbeeld in grote lijnen weergegeven hoe een digitaal gedistribueerde afzet in de glasgroenteketen kan worden georganiseerd.

Een digitale markt