Over SamenMarkt®

In 2015 werd SamenMarkt® opgericht door prof. dr. F.M. Brazier en prof. dr. O. van Kooten om met onderzoek en praktijk de sector structuur en handvatten te bieden bij de moeilijke omstandigheden. In dit jaar kon 50% van de Nederlandse glasgroentebedrijven niet aan de betalingsverplichtingen voldoen en had nog eens 15% geen geld om in het bedrijf te investeren. De sector had veranderingen nodig om goed met deze omstandigheden om te kunnen gaan.

Glastuinbouwers hebben de concrete vraag hoe zij op de langere termijn tot een rendabele business case kunnen komen. Een van de belangrijke oorzaken in deze situatie leek de huidige marktstructuur te zijn, waarin er geen sprake is van een transparant proces van prijsvorming tussen de vraag van consumenten en retail en het aanbod van glastuinbouwers. Met als gevolg dat de glastuinbouwers weinig verdienden en de consument lang niet altijd de gewenste kwaliteit kreeg. De flyer links, geeft een korte beschrijving van het project SamenMarkt®. Een pdf van deze korte uitleg is ook verkrijgbaar.

Door Hogeschool Inholland Delft en TU Delft worden onderzoek en praktijk verbonden door samen te werken met glastuinders, ketenpartijen, belangenorganisaties en Wageningen Economic Research. Met behulp van AI, simulaties en gaming simulaties ontwikkeld op basis van agent technologie, wordt een veilige omgeving geboden om te “experimenteren”.

Met deze simulaties wordt onderzoek verricht naar het functioneren van de glastuinbouwketen en de markt. Met dit onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden voor verbetering van de businesscases van glastuinbouwers. Het onderzoek leidt tot nieuwe kennis over:

  • Het functioneren van de huidige, niet-transparante, markt in de glastuinbouw;
  • De mogelijkheden om met nieuwe marktmechanismes en ketensamenwerkingen, business cases van MKB glastuinbouwers te verbeteren;
  • De mogelijkheden om met agent technologie een complexe markt te modelleren.

Daarnaast bieden deze simulaties door het geven van inzicht een opstap naar het modeleren van gedistribueerde afzetmogelijkheden.