Projecten

Van prognose naar marktaanbod
Teeltsimulatie

Hoeveel er wordt geproduceerd en hoeveel productie wordt omgezet in marktaanbod is onzeker voor alle deelnemers in de keten. De nauwkeurigheid van het marktaanbod wordt beïnvloed door twee factoren: strategisch gedrag door kwekers, coöperaties en groothandelaren en door de nauwkeurigheid van de oogstprognose zelf. Met behulp van simulatiesessies wordt onderzocht of het marktaanbod nauwkeuriger kan worden voorspeld.

Emoties in de glasgroentehandel (MSc-thesis)

Foto: Twitter Ruud van der Vliet

Hoewel rationele beslissingen de handel lijken te bepalen, kunnen emoties en stress eveneens belangrijke rollen spelen. In dit project wordt het verband tussen handelsgedrag en emotionele uitingen onderzocht met behulp van software. Van accountmanagers van Rabobank Westland werden de emotionele uitingen en het gedrag in simulatiesessies vastgelegd.

Vertrouwen in de tuinbouwketen

Het doel van dit project is om vertrouwen binnen de keten van de tuinbouw te analyseren op basis van het YUTPA-raamwerk. YUTPA is een vijfdimensionaal duurzaamheidsmodel dat geschikt is om te worden toegepast in de tuinbouw.

van Kooten, O., Nevejan, C., Brazier, F., Oey, M., & Hubers, C. (2018).

Handel in glasgroenten
v.l.n.r. Niels Wäckerlin, Bob Dijkhuizen en Luuk van Koppen

De handel in de glasgroenteketen kenmerkt zich door gefragmenteerde en beperkte informatie en onzekerheid over het volume in vraag en aanbod. Dit wordt gecompenseerd door strategisch gedrag. Drie studenten (TU-Delft) hebben hiervoor een gaming simulatie ontwikkeld. In simulatiesessies hebben medewerkers van coöperaties en groothandelaren op een veilige manier kennis gemaakt met de handel en handelsgedrag.

Impliciet marktfunctioneren
Simulatiesessie Adviesraad

De markt in glasgroenten functioneert als een black box. Samen met deelnemende bedrijven en organisaties die zitting namen in een Adviesraad, is door onderzoekers, ontwerpers en studenten van de TU-Delft een simulatie ontwikkelt om te achterhalen hoe de handel in glasgroenteketen functioneert.